[Λίγα λόγια]

Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ  (Ν.Φ.) δημιουργήθηκε στις αρχές του 2000 βλέποντας τις ανάγκες που υπήρχαν για νοσηλεία κατ΄οίκον από εξειδικευμένους, έμπειρους νοσηλευτές. Το έργο της κοινοτικής νοσηλευτικής επιτέλους εκτελείται από επαγγελματίες αναγνωρισμένους από το Ελληνικό κράτος. Αμέσως ήρθε η αποδοχή από όλο τον κόσμο της Θεσσαλονίκης και η καταξίωση από όλους τους ασθενείς που έτυχαν της φροντίδας μας.

Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης ξέρουν, για νοσηλεία στο σπίτι, για ενέσεις στο σπίτι, θα καλέσουν το τηλέφωνο της Ν.Φ.

Οι φαρμακοποιοί έχουν γίνει αρωγοί της φροντίδας στο σπίτι δίνοντας το τηλέφωνο της Ν.Φ. δίχως φόβο και κανένα ενδοιασμό γιατί ξέρουν ότι θα ευχαριστήσουν το πελάτη τους.

Όλοι οι εργαζόμενοι-συνεργάτες της Ν.Φ. είναι πτυχιούχοι νοσηλευτές με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Διακατέχονται από ευσυνειδησία, αίσθημα ευθύνης και αγάπη προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο, προσφέροντας την φροντίδα στο σπίτι.

Η  Ν.Φ. δραστηριοποιείται σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης εντός του περιφερειακού.

Η μετακίνηση γίνεται με δίκυκλα για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν η μικρότερη χρονική καθυστέρηση.

 
 

Copyright  © ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ - Νοσηλεία κατ 'οίκον φροντίδα στο σπίτι ενέσεις αιμοληψίες περιποίηση κατακλίσεων Θεσσαλονίκη

All rights reserved

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των περιεχομένων του ιστοχώρου χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη του